ฟนท่อม (Phantom)

แฟนท่อม

ฟนท่อม (Phantom) เป็นม็อบในมายคราฟที่อยู่ในลักษณะของอันเดดหรือผีดิบ สามารถบินได้เเละไม่เป็นมิตรต่อผู้เล่น โดยมันจะโจมตีใส่ผู้เล่นที่ไม่ได้นอนเป็นเวลา 3 วันขึ้นไป

การเกิด

แฟนท่อมจะเกิดใน Overworld ในตอนกลางคืน หรือวันที่เวลาใดก็ได้ระหว่างฝนฟ้าคนอง โดยจะเกิดเหนือผู้เล่น ที่ไม่ได้เข้านอนบนเตียง เป็นเวลา 3 วันในเกมขึ้นไป แฟนท่อมจะเกิดเป็นจำนวนมากขึ้นตามวันที่ผู้เล่นไม่ได้นอน

การจะทำให้แฟนท่อมเกิดโดยสำเร็จนั้น ผู้เล่นต้องอยู่เหนือระดับทะเล และไม่มีบล็อกอยู่เหนือผู้เล่น

การดรอบ

แฟนท่อมจะดรอบสิ่งของต่อไปนี้เมื่อถูกฆ่า

phantom membrane 1-4 ชิ้น

experience orb

แฟนท่อม

พฤติกรรม

เมื่ออยู่เฉยๆ, แฟนท่อมจะบินเป็นวงกลมโดยจะทิ้งร่องรอยเป็นควันสีเทาในขณะที่บินเป็นวงกลม พวกมันยังมีระยะการตรวจจับผู้เล่นที่ยาวมาก และมันจะบินโฉบลงมาอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีผู้เล่น และจะหยุดการกระทำนี้เมื่อมันถูกโจมตีกลับ แฟนท่อมจะบินกลับไปด้านบนเหมือนเดิม เมื่อทางบินเป็นวงกลมของมันถูกบล็อคโดยบล็อก แฟนท่อมจะยังคงพยายามที่จะบินต่อไปโดยการโจมตี หรือการบินข้ามบล็อกนั้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here