Lucky Block Mod 1.16.5/1.15.2 (Thousands of Random Possibilities) ม๊อดที่เพิ่มบล๊อคที่จะสุ่มไอเท็มต่างๆเมื่อคุณขุด หากคุรนั้นต้องการความสนุกในการเล่นที่มากขึ้นไปอีกในการเล่นเกมมายคราฟ ม๊อดตัวนี้ก็เล่นอีกหนึ่งตัวเลือกของคุณที่เหมาะสมแก่การที่จะนำไปเล่น และยังสามารถคราฟออกมาเองได้อีกด้วย

Lucky Block Mod 1.16.5/1.15.2 Download Links:

For Minecraft 1.6.4

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.7.2

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.7.10

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

For Minecraft 1.8.0

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

For Minecraft 1.8.9

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

For Minecraft 1.9.0

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

For Minecraft 1.9.4

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

For Minecraft 1.10.2

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

For Minecraft 1.11.2/1.11

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

For Minecraft 1.12.1/1.12

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

For Minecraft 1.12.2

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

For Minecraft 1.13.2

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

For Minecraft 1.14.3

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

For Minecraft 1.14.4

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

For Minecraft 1.15.1

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

For Minecraft 1.15.2

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

For Minecraft 1.16.1

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

For Minecraft 1.16.4

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

For Minecraft 1.16.5

Download from Server 1 – Download from Server 2 – Download from Server 3

ดูม๊อดอื่นๆได้ที่นี่ ->> กดที่นี่