Budschie’s Morph Mod (1.18.2, 1.16.5) คือมอดมายคราฟในมายคราฟที่จะเพิ่มให้ผู้เล่นสามารถเเปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ที่ตัวเองได้ทำการฆ่าไป เเล้วจะทำให้เราสามารถใช้ความสามารถของมอนสเตอร์ที่เราฆ่าได้อีกด้วย ทำให้เราผจญภัยไปในร่างของมอนสเตอร์ที่ฆ่าไปได้

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา:

  • แปลงร่างเป็นมอนสเตอร์

ความต้องการของระบบ

Minecraft Forge

Budschie’s Morph Mod (1.18.2, 1.16.5) Download Links:

For Minecraft 1.16.5

Forge version: 

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.17.1

Forge version: 

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.18.1

Forge version: 

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.18.2

Forge version: 

Download from Server 1

Download from Server 2

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here