Nature X Resource Pack 1.16.5/1.15.2  จะทำการเปลี่ยนภูมิทัศน์ของมายคราฟทั้งหมด จะทำให้บรรยากาศของตัวเกมส์มีความสดใสมากยิ่งขึ้น เเละจะทำให้ผู้เล่นดื่มดำไปกับบรรยากาศของเกมส์เข้าไป ด้วย Nature X จะทำให้ภูมิประเทศต่างๆที่เคยผ่านมามีความเเตกต่างมากกว่าเดิม

ความต้องการของระบบ

Optifine HD

Nature X Resource Pack 1.16.5/1.15.2 Download Links:ลิ้งดาวน์โหลด

for Minecraft 1.16.5/1.15.2

Download from Server 1

Download from Server 2