True Weaponry Mod 1.16.5 จะทำการเพิ่มอาวุธพิเศษต่างๆเข้ามาในเกม ที่สามารถคราฟได้จากการใช้ทรัพยากรที่ต้องการในการทำต่างๆ ถ้าผู้เล่นได้ถือพวกอาวุธนี้อย่างได้อย่างนึง จะทำให้รู้สึกได้เลยกับความคุ้มค่าของอาวุธที่ใช้ทรัพยากรหายากต่างๆในการทำอาวุธพวกนี้ได้

วิธีการคราฟไอเทม:

ความต้องการของระบบ

Minecraft Forge

True Weaponry Mod 1.16.5 Download Links:ลิ้งดาวน์โหลด

For Minecraft 1.16.5

Download from Server 1

Download from Server 2