Treemendous Mod 1.16.5/1.16.3  จะทำการเพิ่มต้นไม้ใหม่ๆเเละต้นอ่อนที่ไม่เหมือนใครเป็นพิเศษ โดยที่ในมายคราฟเวอร์ชั่นใหม่ๆจะมีต้นไม้อยู่ทั้งหมด 6 ชนิด เเต่มอด Treemendous ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มระบบนิเวศที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง โดยที่ในมอดนั้นจะมีมากกว่า 25 ชนิดเเละอีก 200 วิธีการคราฟของต่างๆ เพื่อทำให้ผู้เล่นสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างได้มากขึ้นอีกด้วย

ความต้องการของระบบ

Minecraft Forge

Treemendous Mod 1.16.5/1.16.3 Download Links:ลิ้งดาวน์โหลด

For Minecraft 1.16.3

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.4

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.5

Download from Server 1

Download from Server 2