Tree Chop Mod 1.16.5/1.16.4 จะทำให้การตัดไม้ในเกมส์นั้นมีความสมจริงมากขึ้นกว่าเดิม เพราะในชีวิตจริงคนไม่มีคนไหนที่สามารถโค่นต้นไม้ทั้งต้นด้วยการเหวี่ยงขวานเพียงครั้งเดียวหรอกจริงไหม? ด้วยมอดนี้ผู้เล่นจะต้องทำการตัดชั้นเนื้อไม้ของต้นไม้ทั้งหมด พอหมดเเล้วต้นไม้จะทำการตกลงมาทั้งต้น เป็นการจบการตัดไม้ด้วยมอดนี้

ความต้องการของระบบ

Minecraft Forge

Tree Chop Mod 1.16.5/1.16.4 Download Links:ลิ้งดาวน์โหลด

For Minecraft 1.16.4

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.5

Download from Server 1

Download from Server 2