Transportables Mod 1.16.5 มายคราฟได้มีการขนส่งที่ไม่ได้หลากหลาย ทำให้เกมส์นั้นเกิดมีความน่าเบื่อ ในการเดินทางใน Overworld เพื่อนสามารถเดินทางด้วยเกวียนที่บรรจุคนได้ถึง 4 คนถ้าไม่ก็สามารถเดินทางด้วยที่เก็บของได้อีกด้วย

วิธีการคราฟไอเทม:

ความต้องการของระบบ

Fabric Modloader

Fabric API

Cloth API

Transportables Mod 1.16.5 Download Links:

For Minecraft 1.16.5

Fabric version:

Download from Server 1

Download from Server 2