The Cactus Mod 1.16.5/1.12.2 ปกติเเล้วกระบองเพชรภายในเกมมายคราฟจะไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่เเต่ถ้ามาอยู่ในมอดนี้ จะมีประโยชน์ในการใช้มากมายเพราะใน ทั้งเกราะ บล็อก อาวุธ อุปกรณ์ต่างๆ หรือเเม้เเต่ สัตว์บางชนิดก็ เป็นกระบองเพชร!

วิธีการคราฟไอเทม:

ความต้องการของระบบ

Minecraft Forge

The Cactus Mod 1.16.5/1.12.2 Download Links:ลิ้งดาวน์โหลด

For Minecraft 1.12.2

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.5

Download from Server 1

Download from Server 2