Productive Bees Mod 1.16.5/1.15.2 มอดนี้จะทำให้ผึ้งมีประโยชน์มากกว่าเดิมนอกจากการทำน้ำหวาน มอดนี้จะทำการเพิ่มผึ้งเข้ามาใหม่ถึง 50 ชนิด เเละ 32 รังผึ้งเเบบใหม่ ที่จะช่วยในการสร้างทรัพยากรเเบบ Auto ให้เรานั่นเอง ทำให้เราสามารถฟาร์มเเร่ที่เราต้องการโดนใช้ผึ้งพวกนี้ได้!

ความต้องการของระบบ

Minecraft Forge

Productive Bees Mod 1.16.5/1.16.2 Download Links:ลิ้งดาวน์โหลด

For Minecraft 1.16.2

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.3

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.4

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.5

Download from Server 1

Download from Server 2