Gate of Babylon Mod 1.16.5/1.16.2 จะเพิ่มอาวุธที่เเปลกใหม่มาอีก 4 ชนิด ทำให้ระบบการต่อสู้ของเกมส์ดีขึ้นมากอีกด้วย โดยที่ตัวมอดจะดูไปที่ความสามารถในการใช้งานของอาวุธไม่ใช่เพราะรูปร่างของอาวุธ เพราะผู้เล่นสามารถเล่นอาวุธได้หลากหลายมากกว่าเดิม เเต่ผู้เล่นก็ยังที่จะต้องเลือกอาวุธที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดอยู่ดีนะ

วิธีการคราฟไอเทม:

ความต้องการของระบบ

Fabric Modloader

Fabric API

Gate of Babylon Mod 1.16.5/1.16.2 Download Links:ลิ้งดาวน์โหลด

For Minecraft 1.16.2

Fabric version:

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.4

Fabric version:

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.5

Fabric version:

Download from Server 1

Download from Server 2