FPS Reducer Mod 1.16.5/1.15.2  จะทำการลดการใช้ GPU เเละ CPU โดยการปรับ FPS ให้น้อยในตอนไม่ได้เล่นเกมส์มายคราฟ ในระยะเวลานึง เเละพอเมื่อผู้เล่นได้ทำการเปิดเกมส์ขึ้นมาใหม่จะทำให้กลับไปที่ค่าเท่าเดิมที่ใช้ปกติ

ความต้องการของระบบ

Minecraft Forge

Chunk Animator Mod

FPS Reducer Mod 1.16.5/1.15.2 Download Links:ลิ้งดาวน์โหลด

For Minecraft 1.15.2

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.1

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.2

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.3

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.4

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.5

Download from Server 1

Download from Server 2