Draw Bridge Mod 1.16.5/1.15.2 จะทำการเพิ่มบล็อกมา 1 บล็อกที่เรียกว่า “Draw Bridge” ที่มีความสามารถในการวางเเละลบบล็อกได้ โดยต้องใช้ Redstone ในการทำงานเเละใส่บล็อกไว้ในช่องเก็บของๆมัน โดยที่เราสามารถใส่ได้ทุกบล็อกที่เป็นสี่เหลี่ยมเเบบเต็มบล็อกเท่านั้น

ความต้องการของระบบ

Minecraft Forge

U Team Core

JEI or NEI สำหรับวิธีคราฟ

Draw Bridge Mod 1.16.5/1.15.2 Download Links:ลิ้งดาวน์โหลด

For Minecraft 1.15.2

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.4

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.5

Download from Server 1

Download from Server 2