Cloud Boots Mod 1.16.5/1.15.2 จะทำการเพิ่มไอเทมมา 1 อย่างก็คือ Cloud Boots จาก Chocolatin’s Mod “Chocolate Quest”. เป็นรองเท้าที่จะช่วยให้การกระโดดให้ได้ถึง 5 บล็อกเเละการวิ่งของเรานั้นเร็วขึ้นมากกว่าเดิม อีกทั้งเวลาหล่นลงพื้นก็ยังไม่ทำให้เจ็บด้วย

ความต้องการของระบบ

Minecraft Forge

Cloud Boots Mod 1.16.5/1.15.2 Download Links:ลิ้งดาวน์โหลด

For Minecraft 1.15.2

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.4

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.5

Download from Server 1

Download from Server 2