Advanced XRay Mod 1.16.5/1.15.2 (Higher Level of XRay) มอดที่จะเหลือผู้เล่นที่ต้องการจะหาแร่ง่ายๆ เพิ่อความสะดวกสบายในการเล่น อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการความสมจริง มอดนี้พัฒนาขึ้นเพิ่มให้เลือกเฉพาะแร่ที่เราต้องการจะหาได้

คุณสมบัติ:

 • สร้างขึ้นโดยใช้ Forge
 • UI ที่เรียบง่ายและสะอาดสำหรับการเพิ่มการลบและการแก้ไขบล็อกที่คุณต้องการดู
  • ตัวเลือกสี RGB แบบเต็ม
  • รายการที่ค้นหาได้เพื่อค้นหาบล็อก
  • เพิ่มบล็อกจากมือของคุณ
  • เพิ่มบล็อกที่คุณกำลังดูอยู่
  • คลิกขวาการแก้ไขด้วยการรองรับ Meta Data ที่กำหนดเอง
 • รองรับพจนานุกรมแร่
  • บางส่วน! ต้องใช้งานมากขึ้น แต่ก็สามารถทำแร่บางตัวได้
  • มองหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้

วิธีใช้:

ใช้ XRay

 • กด[Default] Backslashเพื่อเปิดและปิด Xray
 • กด[Default] Zเพื่อเปิด GUI ในเกม

การเพิ่ม Ores

 • เปิดตัวแก้ไข GUI โดยกด [Default] Z
 • เลือกวิธีที่คุณต้องการใช้เพื่อเพิ่มบล็อกไม่ว่าจะเป็นจากมือสิ่งที่คุณสามารถเห็นหรือโดยการค้นหารายการ
 • แก้ไขชื่อสีและสิ่งอื่น ๆ ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 • คลิกเพิ่มและเปิดใช้งานบล็อก

การแก้ไข Ores

 • คลิกขวาที่รายการใดก็ได้ใน GUI และแก้ไขตามต้องการ
 • คลิกบันทึกและการเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้

Advanced XRay Mod 1.16.5/1.15.2 Download Links:

For Minecraft 1.7.10

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.8.9

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.9.4

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.10.2

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.11.2

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.12

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.12.1

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.12.2

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.14.4

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.15.1

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.15.2

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.16.1

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.16.2

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.16.3

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.16.4

Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.16.5

Fabric version: Download from Server 1 – Download from Server 2