หน้าแรกเทคเจอร์แพค

เทคเจอร์แพค

 

Better Clear Glass Resource Pack (1.19, 1.18.2) – Texture Pack

Better Clear Glass Resource Pack (1.19, 1.18.2) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกของกระจกในเกมส์นั้นมีความใส แบบไม่มีรอยในกระจก โดยเราจะเห็นกระจกแบบโล้งๆเลย  สิ่งที่เปลี่ยนไป: เปลี่ยนแปลงกระจก ความต้องการของระบบ Optifine HD Better Clear Glass...

Tooniverse Resource Pack (1.19.1, 1.18.2) – Texture Pack

Tooniverse Resource Pack (1.19.1, 1.18.2) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่มีความสวยงามโดยลวดลายของการ์ตูน ที่ทำให้เกมส์มีความรู้สึกสีสันสดใสหน้าเล่นยิงขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่เปลี่ยนไป: มีความสวยงามโดยลวดลายของการ์ตูน ที่ทำให้เกมส์มีความรู้สึกสีสันสดใสหน้าเล่นยิงขึ้นกว่าเดิม ความต้องการของระบบ Optifine HD Tooniverse Resource Pack (1.19.1, 1.18.2) Download Links For...

Epic Adventure Resource Pack (1.19.1, 1.18.2) – Texture Pack

Epic Adventure Resource Pack (1.19.1, 1.18.2) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่มีรายละเอียดที่สูงกับมี 3 มิติมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการใช้ในการผจญภัยแล้วดูวิวต่างๆภายในเกมส์ไปด้วยกัน สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีรายละเอียดที่สูงกับมี 3 มิติ มากกว่าเดิม ความต้องการของระบบ Optifine HD Epic Adventure Resource...

Mizuno’s 16 Craft CIT Resource Pack (1.19.1, 1.18.2) – Custom Item Textures

Mizuno’s 16 Craft CIT Resource Pack (1.19.1, 1.18.2) เป็นรีซอสแพคที่มาจาก ญี่ปุ่น โดยจะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกที่สวยงาม พร้อมกับเพิ่มของตกแต่งเข้าไปในเกมส์มายยิ่งขึ้น สิ่งที่เปลี่ยนไป: ของตกแต่งสวยๆ ความต้องการของระบบ Optifine HD Mizuno’s 16 Craft CIT Resource...

Connectibles Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) – Connected Textures for Blocks!

Connectibles Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกของเกมส์นั้นสามารถเชื่อมต่อกันได้ ทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆ มีความ กลมกลืนกันมากขึ้นกว่าเดิม ใครชอบใช้เกมส์มายคราฟในทำงานศิลป์ น่าจะถูกใจ สิ่งที่เปลี่ยนไป: สิ่งก่อสร้างต่างๆ มีความ กลมกลืนกัน ความต้องการของระบบ Optifine...

Rainbow XP Bar And Ping Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) – Fresh and Colorful XP Bar!

Rainbow XP Bar And Ping Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นให้แท่ง exp หรือ ค่าประสบการณ์ เปลี่ยนไปเป็นสีรุ้ง เหมาะกับการนำไปใช้ร่วมกับ รีซอสแพคอื่นๆ  สิ่งที่เปลี่ยนไป: แท่ง exp หรือ ค่าประสบการณ์ เปลี่ยนไปเป็นสีรุ้ง ...

Anime Meme Pack Resource Pack (1.18.2) – Funny Anime Features

Anime Meme Pack Resource Pack (1.18.2) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกของมีมอนิเมะต่างๆมากมายหลากหลาย มาจากเรื่องที่ดังๆหลายเรื่อง เหมาะสำหรับคนที่ชอบอนิเมะญี่ปุ่น สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์เป็นมีมอนิเมะต่างๆมากมายหลากหลาย ความต้องการของระบบ Optifine HD Anime Meme Pack Resource...

MeineKraft Resourcer Pack (1.18.2, 1.17.1) – Honeyball’s Pack

MeineKraft Resourcer Pack (1.18.2, 1.17.1) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่มีความแฟนตาซีแบบยุคกลาง และมีรายละเอียดที่สูงกับมี 3 มิติมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการใช้ในการผจญภัยแล้วดูวิวต่างๆภายในเกมส์ไปด้วยกัน สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีรายละเอียดที่สูงกับความแฟนตาซีที่มากขึ้น ...

Authentic Shadows Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) – Lightweight Installation, Realistic Look

Authentic Shadows Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกของเงาในรีซอสแพคมีรายละเอียดที่สูง เป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเงาในรีซอสแพคมีรายละเอียดที่สูง ความต้องการของระบบ Optifine HD Authentic Shadows (1.18.2, 1.17.1) Resource Pack...

Future Space Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) – Awesome Futuristic Appearance

Future Space Resource Pack (1.18.2) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่มีรายละเอียดที่สูงกับแฟนตาซีแบบวิทย์ศาสตร์ เหมาะสำหรับการใช้ในการผจญภัยในอวกาศหรืออนาคต สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีรายละเอียดที่สูงกับแฟนตาซีแบบวิทย์ศาสตร์ ความต้องการของระบบ Optifine...

Better X-Ray Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) – Lighter Version of X-Ray Ultimate

Better X-Ray Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟที่จะทำให้เราสามารถส่องหาเเร่ที่ต้องการโดยที่เราไม่ต้องทำอุโมงค์ขนาดใหญ่เพื่อจะทำการหาเเร่เพียงชนิดเดียวหรือที่ต้องการได้ เหมาะสำหรับการใช้ในการหาของอย่างมาก สิ่งที่เปลี่ยนไป: Xray สำหรับหาแร่ ความต้องการของระบบ Optifine HD Better X-Ray Resource Pack (1.18.2, 1.17.1)...

Ultimacraft Resource Pack (1.18.2, 1.16.5) – Improved Default

Ultimacraft Resource Pack (1.18.2, 1.16.5) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่มีรายละเอียดที่สูงกับมี 3 มิติมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการใช้ในการผจญภัยแล้วดูวิวต่างๆภายในเกมส์ไปด้วยกัน สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีรายละเอียดที่สูงกับมี 3 มิติ มากกว่าเดิม ...

Conquest Reforged Resource Pack (1.16.5, 1.15.2) – Revolutionary Pack

Conquest Reforged Resource Pack (1.16.5, 1.15.2) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่แฟนตาซีและมีรายละเอียดที่สูง เหมาะสำหรับการใช้ในการผจญภัยแล้วดูวิวต่างๆภายในเกมส์ไปด้วยกัน สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีความแฟนตาซีและมีรายระเอียดที่เพิ่มมากขึ้น ...

Two Thousand Leagues Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) – Absolute Realism at the Maximum

Two Thousand Leagues Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคให้มีรายละเอียดที่สูง เหมาะสำหรับการใช้ในการผจญภัยแล้วดูวิวต่างๆภายในเกมส์ไปด้วยกัน สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีรายระเอียดที่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการของระบบ Optifine HD Two Thousand Leagues Resource Pack...

Classic 3D Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) – 3D Models and Blocks

Classic 3D Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคให้มีรายละเอียดที่สูง เหมาะสำหรับการใช้ในการผจญภัยแล้วดูวิวต่างๆภายในเกมส์ไปด้วยกัน สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีรายระเอียดที่เพิ่มมากขึ้นและเป็นสามมิติ ความต้องการของระบบ Optifine HD Classic 3D Resource...

Fancy Skies Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) – Clouds, Space

Fancy Skies Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกท้องฟ้าของรีซอสแพคให้มีรายละเอียดที่สูง เหมาะสำหรับการใช้ในการผจญภัยแล้วดูวิวต่างๆภายในเกมส์ไปด้วยกัน สิ่งที่เปลี่ยนไป: ท้องฟ้าสมจริง ความต้องการของระบบ Optifine HD Fancy Skies Resource Pack (1.18.2,...

Night Vision Resource Pack (1.18.2, 1.17.1)

Night Vision Resource Pack 1.18.2, 1.17.1 จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคให้สามารถมองกลางคืนได้ หรือ ในที่มืดได้ เหมาะสำหรับคนที่เปิดความสว่างสูงแล้วยังรู้สึกมืด สิ่งที่เปลี่ยนไป: ความสว่าง ความต้องการของระบบ Optifine HD Night Vision Resource Pack...

Prime’s HD Resource Pack (1.18.2, 1.17.1)

Prime’s HD Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคให้มีรายละเอียดที่สูง เหมาะสำหรับการใช้ในการผจญภัยแล้วดูวิวต่างๆภายในเกมส์ไปด้วยกัน สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีรายระเอียดที่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการของระบบ Optifine HD Prime’s...

Clear Glass Resource Pack (1.18.2, 1.17.1)

Clear Glass Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกของกระจกนั้นสมจริงและมีรายละเอียดที่สูง เหมาะสำหรับการดูวิวต่างๆภายในเกมส์ไปด้วยกัน สิ่งที่เปลี่ยนไป: กระจกใส ...

Unity Resource Pack (1.18.2, 1.17.1)

Unity Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่สมจริงและมีรายละเอียดที่สูง เหมาะสำหรับการใช้ในการผจญภัยแล้วดูวิวต่างๆภายในเกมส์ไปด้วยกัน สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีความสมจริงและมีรายระเอียดที่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการของระบบ Optifine HD Unity...

Modernarch R Resource Pack (1.18.2, 1.17.1)

Modernarch R Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่สมจริงและมีรายละเอียดที่สูง เหมาะสำหรับการใช้ในทำสิ่งก่อสร้างแล้วชมวิวต่างๆภายในเกมส์ไปด้วยกัน สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีความสมจริงและมีรายระเอียดที่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการของระบบ Optifine HD Modernarch R Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) Download...

Stoneborn Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) – ดารค์แฟนตาซีรีซอสแพ็ค

Stoneborn Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคชุดเกราะ ที่ดูแฟนตาซีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และน่าใช้ยิ่งกว่าเดิมอีกทั้งของต่างๆก็จะมีของพิเศษที่สามารถทำได้อย่างปีก Elytra ก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นปีกของ รีซอสแพค นี้ได้ สิ่งที่เปลี่ยนไป: เกราะแฟนตาซี ความต้องการของระบบ Optifine HD Stoneborn Resource...

LB Photo Realism Reload Resource Pack (1.18.2, 1.17.1)

LB Photo Realism Reload Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่สมจริงและมีรายละเอียดที่สูง เหมาะสำหรับการใช้ในการผจญภัยแล้วดูวิวต่างๆภายในเกมส์ไปด้วยกัน สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีความสมจริงและมีรายระเอียดที่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการของระบบ Optifine HD LB...

AdventureCraft Resource Pack 1.18, 1.17

AdventureCraft Resource Pack 1.18, 1.17 จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่สมจริงและมีรายละเอียดที่สูง เหมาะสำหรับการใช้ในการผจญภัยแล้วดูวิวต่างๆภายในเกมส์ไปด้วยกัน สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีความสมจริงและมีรายระเอียดที่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการของระบบ Optifine HD AdventureCraft Resource Pack 1.18,...

Moderna HD Resource Pack 1.18, 1.17

Moderna Resource Pack 1.18, 1.17 จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่สวยงามและกราฟิกที่ออกแบบเหมาะสำหรับ การทำเมืองสมัยใหม่หรือบ้านแบบโมเดิร์นเพราะรีซอสแพคทำมาเพื่อการทำบ้านโมเดิร์นโดยเฉพาะ สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีโมเดิร์นมากยิ่งขึ้น ความต้องการของระบบ Optifine HD Moderna Resource Pack 1.18, 1.17 Download...

SapixCraft Original Resource Pack 1.18, 1.17

SapixCraft Original Resource Pack 1.18, 1.17 จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่สวยงามและมีรายระเอียดที่เยอะมากๆ จะทำให้กราฟิกที่จืดชืดของเกมส์นั้นเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบเลย สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีความสวยงามและรายละเอียดที่สูงขึ้น ความต้องการของระบบ Optifine HD SapixCraft Resource Pack 1.18, 1.17...

Wolfhound Heavenly Resource Pack 1.17.1, 1.16.3

Wolfhound Heavenly Resource Pack 1.17.1, 1.16.3 จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่สวยงามและให้สีสันที่จะให้ความรู้สึกนึกถึงสรวงสวรรค์ เพราะส่วนใหญ่เข้าจะเน้นใช้โทนขาวๆ อย่างชายหาดหรือทะเลก็จะมีสีขาวเช่นกัน สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีความสวยงามและให้ความรู้สึกเหมือนกับสวรรค์ ความต้องการของระบบ Optifine HD Wolfhound Heavenly...

Bonsai Pots Resource Pack 1.17.1, 1.16.5

Bonsai Pots Resource Pack 1.17.1, 1.16.5 จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคของต้นไม้ที่อยู่ในกระถางของเกมส์ให้มีลักษณะเป็นเเบบต้นไม้ญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นมักจะนำมาตกเเต่งบ้านที่ชื่อว่า บอนไซ มาประดับไว้ภายในเกมส์มายคราฟจะทำให้มายคราฟที่มีเเมพวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมีความเข้าถึงอารมณ์มากยิ่งขึ้นโดยทีเดียว สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของต้นไม้ที่อยู่ในกระถางเปลี่ยนไป ความต้องการของระบบ Optifine HD Bonsai Pots Resource Pack 1.17.1, 1.16.5 Download...

Yourscraft Resource Pack 1.18.1, 1.17.1

Yourscraft Resource Pack 1.18.1, 1.17.1 จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่สวยงามและมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น กว่าเดิม ทำให้ผู้เล่นนั้นสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศในเกมส์ได้ สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีความคมชัดสวยงาม ความต้องการของระบบ Optifine HD Yourscraft Resource Pack 1.18.1, 1.17.1 Download...

Unnatural State Resource Pack 1.17, 1.16.1

Unnatural State Resource Pack 1.17, 1.16.1 จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่ออกในโทนมืดๆ แต่ก็สวยงาม และก็มีการเปลี่ยนสกินของมอนสเตอร์บางชนิดให้ออกโทนมืดๆขึ้น สิ่งที่เปลี่ยนไป: กราฟิกของเกมส์มีความโทนดำๆ ...
86,597แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

โพสยอดนิยม