Simple Colorful Parkour Map 1.15.2 for Minecraft แมพกระโดดที่จะพาคุณออกไปพบกับประสบการณ์ใหม่ ที่มีมากถึง 32 ด่าน แต่ละด่านก็จะมีความยากที่แตกต่างกันไป ทั้งหมดแล้วจะแบ่งออกเป็น 4 ด่านใหญ่ๆ รอให้คุณไปกระโดดเพื่อเอาชนะอยู่ และเพื่อให้มีความสนุกสนานมากขึ้น หากนำไปเล่นกับเพื่อ เพื่อการแข่งขันหรืออื่นๆมากมาย

Simple Colorful Parkour Map Download Links:

For Minecraft 1.15.x

Download from Server 1

 Download from Server 2