Project CT Map 1.15.2 for Minecraft เป็นแผนที่การผจญภัยที่สร้างโดย OrangeDied คุณนั้นจะถูกถ่ายโอมเข้าไปสู่โลกอนาคต เพื่อที่คุณนั้นจะได้ไป พจญภัยต่างๆนาๆ เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความท้าทายมากมายที่ให้คุณนั้นได้ไปลองเล่นกัน แต่ตอนนี้ยังเพียงแค่ 2 ด่านใหญ่ๆเท่านั้น จะอัพเดดเพิ่มมาในอนาคตเร็วๆนี้

Project CT Map Download Links:

For Minecraft 1.15.x

Download from Server 1

 Download from Server 2