Button Boost Map 1.13.2 for Minecraft แมพมินิเกมที่คุณนั้นจะต้องทำภารกิจ หาปุ่มที่ซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆ เพื่อที่จะผ่านด่านไปด่านต่อไปให้ได้ แต่ละด่านก็จะมีความยากความง่ายต่างแตกต่างกันออกไป ทำให้มีความสนุน และหาปุ่มนั้นยังไม่พอ เรานั้นจะต้องกระโดดเพื่อผ่านด่านไปให้ได้อีกด้วย

Button Boost Map Download Links:

For Minecraft 1.13.x

Download from Server 1

 Download from Server 2