Blockception Parkour เป็นแผนที่ parkour ที่สร้างโดย TheblueMan003 แผนที่นี้ตั้งอยู่ภายใน Crafting Table ขนาดยักษ์ที่สร้างจากบล็อกซึ่งสร้างขึ้นจากบล็อกด้วย นั่นเป็นจุดเริ่มต้น แต่มีบล็อก แผนที่นี้ยังมีบล็อกเอฟเฟกต์เช่น Jump Boost (คอนกรีตสีฟ้า), ความเร็ว (Lime Concrete) และการลดลงอย่างช้าๆ (คอนกรีตสีเทา) ความยากนั้นง่ายและคุณคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 20-30 นาทีดังนั้นนี่จะเป็นการผจญภัยที่รวดเร็วมากสำหรับคุณ แต่ความซับซ้อนและการออกแบบที่ทับซ้อนกันจะทำให้คุณสับสนอย่างแน่นอน

Blockception Parkour Map Download Links:

For Minecraft 1.16.x