Villagers Enhanced Resource Pack 1.14.4 / 1.13.2 สำหรับ Minecraft มีจุดประสงค์ที่ตรงไปตรงมาคือการปรับปรุงรูปแบบของชาวบ้านทั้งหมดทำให้พวกเขาแยกแยะระหว่างกันได้ง่ายขึ้น หากคุณชอบเล่นบทบาทสมมติชาวบ้านที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่เหมาะกับคุณอย่างแน่นอนเนื่องจากความแตกต่างระหว่างโมเดลทำให้แต่ละรุ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและกำหนดลักษณะของตัวเองเพื่อให้เกมมีความสมจริงยิ่งขึ้น

Villagers Enhanced Resource Pack 1.14.4/1.13.2 Download Links:

for Minecraft 1.14.4/1.13.2