Tiny Pixels Resource Pack 1.16.5/1.15.2 เป็นเทกเจอร์แพ็คที่ยังคงความดั้งเดิมเอาไว้ เป็นการผสมผสานรูปแบบต่างๆที่ทำให้ออกมาดูสวยงาม ตัวเทกเจอร์แพ็คมีความละเอียด 16×16 เพิ่มความเป็นเหลี่ยมให้มากขึ้นทำให้เกมมีการเล่นที่ได้อารมณ์เหลี่ยมมากกว่าเดิม และยังทำให้เกมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

Tiny Pixels Resource Pack 1.16.5/1.15.2 Download Links:

for Minecraft 1.16.5/1.15.2

Download from Server 1

 Download from Server 2