SenseCraft Resource Pack 1.14.4 / 1.13.2 เป็นแพ็คพื้นผิวที่ไม่ได้มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของ Minecraft เริ่มต้นใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการปรับปรุงตามสิ่งที่ Minecraft ได้ให้ไว้แล้ว ทุกอย่างตั้งแต่บล็อกไปจนถึงไอเท็มไปจนถึง GUI ดูเหมือนกับ Minecraft เริ่มต้น แต่ได้รับการปรับปรุงเล็กน้อย SenseCraft ทำให้เกมดูสดใสและมีชีวิตชีวามากขึ้นในขณะเดียวกันก็ทำให้รู้สึกละเอียดขึ้น

SenseCraft Resource Pack 1.14.4/1.13.2 Download Links:

for Minecraft 1.9.4/1.10.2

for Minecraft 1.11.2

for Minecraft 1.12.2

for Minecraft 1.13.2

for Minecraft 1.14.4