Quart! Resource Pack 1.17/1.16.4 เป็นแทกเจอร์แพ็คที่มีมควมาพิเศษเนื่องจาก เป็นเทกเจอร์แพ็คที่มีขนาด 4×4 เท่านั้น แต่มาพร้อมด้วยความสวยงาม แต่ยังคงความเรียบง่าย และยังใช้ทรัพยากรเพียงน้อยนิดในการเปิดใช้งาน เหมาะสมกับคนที่ชอบความเรียบง่ายแต่สวยงาม

Quart! Resource Pack 1.17/1.16.4 Download Links:

for Minecraft 1.17/1.16.4

Download from Server 1 – Download from Server 2