PastelCraft Resource Pack 1.16.5/1.15.2

835
0

PastelCraft Resource Pack 1.16.5/1.15.2 เทกเจอร์แพคที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่มีรูปแบบสวยงามในความละเอียดที่ 16×16 เป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดที่มีการเพิ่มสีสัน และความโดดเด่นของรูปแบบต่างๆ ทำให้คุณรู้สึกสบายตาและมีความเนียนเพิ่มมากขึ้น หากคุณชอบอะไรแบบนี้คุณนั้นไม่ควรที่จะพลาด

PastelCraft Resource Pack 1.16.5/1.15.2 Download Links:

for Minecraft 1.15.2/1.14.4

Download from Server 1

 Download from Server 2

for Minecraft 1.16.5

Download from Server 1

 Download from Server 2