Luna 3D Resource Pack 1.16.5/1.15.2 เทกเจอร์แพ็คที่ทำออกมาในรูปแบบ3มิติเเพิ่มอัถรสในการเล่นเกมให้มากขึ้น ตัวเทกเจอร์แพ็คนั้นมีความโดดเด่นในการสร้าง3D ที่ทำออกมาได้พิเศษกว่าเทกเจอร์แพ็ค3Dทั่วไป ทำให้ผู้เล่นนั้นรู้สึกไม่เบื่อหน่ายในการเล่นเกม จะรอช้าอยู่ใย

Luna 3D Resource Pack 1.16.5/1.15.2 Download Links:

for Minecraft 1.16.5/1.15.2

Download from Server 1

 Download from Server 2