Daytime Resource Pack 1.16.5/1.15.2 เป็นเทคเจอร์ที่ลวดลายเป็นการ์ตูนเเละสวยงาม พร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างที่ทำให้ผู้เล่นตะลึงไปตามๆกัน เเละยังมาพร้อมกับความละเอียดที่ x16 จะทำให้ไม่มีปํญหาในการเล่นอีกด้วย

ความต้องการของระบบ

Optifine HD

Daytime Resource Pack 1.16.5/1.15.2 Download Links:ลิ้งดาวน์โหลด

for Minecraft 1.14.4/1.13.2

Download from Server 1

Download from Server 2

for Minecraft 1.15.2

Download from Server 1

Download from Server 2

for Minecraft 1.16.5

Download from Server 1

Download from Server 2