Bonsai Pots Resource Pack 1.16.5/1.15.2 จะทำการปรับเปลี่ยนต้นไม้ที่อยู่ในกระถางของเกมส์ให้มีลักษณะเป็นเเบบต้นไม้ญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นมักจะนำมาตกเเต่งบ้านที่ชื่อว่า บอนไซ มาประดับไว้ภายในเกมส์มายคราฟจะทำให้มายคราฟที่มีเเมพวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมีความเข้าถึงอารมณ์มากยิ่งขึ้นโดยทีเดียว

ความต้องการของระบบ

Optifine HD

Bonsai Pots Resource Pack 1.16.5/1.15.2 Download Links:

ลิ้งดาวน์โหลด

for Minecraft 1.16.5/1.15.2

Download from Server 1

Download from Server 2