RealStuff64 Resource Pack Minecraft (java edition) เวอร์ชั่น 1.13.2 / 1.12.2 สำหรับ Minecraft ได้รับการออกแบบด้วยแนวคิดของความสมจริง ในขณะที่มี Pack แบบสมจริงมากมายที่ปรับปรุงทัศนวิสัยของ Minecraft ค่อนข้างมาก แต่พวกเขามักจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเกมอย่างหนักทำให้เกมดูแปลกและไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็น นี่คือที่ RealStuff64 เข้ามา; มันจัดการเพื่อทำให้ Minecraft ดูสมจริง แต่คราวนี้ก็รักษาบรรยากาศดั้งเดิมของ Minecraft ไว้

RealStuff64 Resource Pack 1.13.2/1.12.2 Download Links:

for Minecraft 1.13.2/1.12.2