Minecraft Single Player คือ การเล่นคนเดียวผ่านแมพของตัวเองบนเซิฟเวอร์ของตัวเอง เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหาความสงบและสร้างตามสิ่งที่ตนต้องการ

Minecraft Multiplayer คือ การเล่นร่วมกับผู้อื่นผ่านเซิฟเวอร์ที่ได้ทำการลงตัวรันเซิฟไว้ ระบบGameplay จะแตกต่างกันไปแต่ละเซิฟหรือตามความต้องการของผู้เปิด เช่นเซิฟRealms,Mod,bungeecord,Hamachi

  • ความแตกต่างระหว่างการเล่นโหมด Single Player กับ Multiplayer

Single Player เล่นเพื่อถึงจุดจบของเกมนั้นคือ The end ด้วยตัวคนเดียว Multiplayer เป็นการเล่นออนไลน์ผ่านเซิฟเวอร์กับเพื่อนมากมาย ระบบเกมแตกต่างกันไป ทำให้มีความแตกต่างอย่างมากระหว่าง SingelPlayer กับ Multiplayer 

  • การเล่นกับเพื่อนมีวิธีมากมายเช่น

Realms

Hamachi

Server Online ผ๋านผู้ให้บริการต่างๆ

ลิ้งโหลด Hamachi

โหลดเกม Minecraft