Simple Mango Mod (1.19.4, 1.18.2) คือมอดมายคราฟในมายคราฟที่จะเพิ่ม ผลไม้ มาใหม่ นั่นก็คือ มะม่วงนั่นเอง โดยมะม่วงเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปทำให้มันกลายเป็น golden mango หรือ แบบ enchanted รวมถึง เอาไปทำหมวกได้ด้วย

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา:

  • ผลไม้ชนิดใหม่

วิธีการคราฟ

ความต้องการของระบบ

Fabric Modloader

Fabric API

Simple Mango Mod (1.19.4, 1.18.2) Download Links

For Minecraft 1.18.2

Forge version: Download from Server 1 – Download from Server 2

Fabric version: Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.19

Fabric version: Download from Server 1

For Minecraft 1.19.1

Fabric version: Download from Server 1

For Minecraft 1.19.2

Forge version: Download from Server 1 – Download from Server 2

Fabric version: Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.19.3

Forge version: Download from Server 1 – Download from Server 2

Fabric version: Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.19.4

Forge version: Download from Server 1 – Download from Server 2

Fabric version: Download from Server 1 – Download from Server 2

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here