MC Dungeons Weapons Mod 1.16.5/1.15.2 ถ้าคุณเคยเล่น MC Dungeon มาก่อนก็จะรู้ว่าอาวุธเเต่ละอย่างมันน่าถึงเเละยังมีรายละเอียดที่มากอีกด้วย จนถึงกับมีการคุยกันว่าควรที่จะนำมาเป็นอาวุธในเกมจริงๆเลยไหมเเต่ถึงเเม้จะไม่สามารถนำไปลงในเกมจริงๆได้ ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากมีอาวุธอยู้ในเกมจริงๆจะทำให้การระบบการต่อสู้ในเกมดีขึ้นอีกด้วย

วิธีการคราฟไอเทม:

ความต้องการของระบบ

Fabric Modloader

Fabric API

MC Dungeons Weapons Mod 1.16.5/1.15.2 Download Links:ลิ้งดาวน์โหลด

For Minecraft 1.15.2

Fabric version:

Download from Server 1

 Download from Server 2

For Minecraft 1.16.3

Fabric version: 

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.4

Fabric version:

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.5

Fabric version:

Download from Server 1

Download from Server 2