Ice and Fire Mod 1.16.5/1.12.2 (Dragons in a Whole New Light) มอดที่จะเพิ่มมังกร 2 ประเภทเข้ามาในเกม เพื่อนำมาสู้กันระหว่างมังกรไฟ กับมังกรน้ำแข็ง และยังมีมังกรอื่นๆอีกมากมาย เพิ่มความท้าทายหากคุณนั้นต้องการจะเป็นนักปราบมังกรตัวจริง มังกรแต่ละประเภทก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไป หากคุณนั้นต้องการจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองโกลดเล่นดูแล้วล่ะ

Ice and Fire Mod 1.16.5/1.12.2 Download Links:

For Minecraft 1.10.2

Download from Server 1

Download from Server 2

 Download from Server 3

For Minecraft 1.11.2

Download from Server 1

 Download from Server 2

For Minecraft 1.12.2

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.4

Download from Server 1

 Download from Server 2

For Minecraft 1.16.5

Download from Server 1

 Download from Server 2