GoProne Mod 1.16.2 / 1.15.2 เพียงแค่เพิ่ม keybind (ค่าเริ่มต้น“ C”) ซึ่งจะตั้งค่าผู้เล่นให้อยู่ในท่าทางการรวบรวมข้อมูลทำให้พวกเขาสามารถแอบผ่านช่องว่างสูง 1 บล็อกโดยไม่จำเป็นต้องบดขยี้อะไรบางอย่างที่ด้านบน mod นี้ไม่จำเป็นต้องใช้กับไคลเอนต์ (แม้ว่าไคลเอนต์ที่ไม่มีมันจะไม่สามารถคว่ำได้)

GoProne Mod 1.16.2/1.15.2 Download Links:

For Minecraft 1.14.4

For Minecraft 1.15.1

For Minecraft 1.15.2

For Minecraft 1.16.1

For Minecraft 1.16.2