Epic Fight Mod 1.16.5/1.12.2 จะทำการเพิ่มเเอนิเมชั่นต่างๆในการต่อสู้ โดยที่ผู้เล่นสามารถเลือกท่าในการโจมตีในรูปเเบบต่างๆในการต่อสู้กับศัตรูต่างๆ ไม่ว่าจะการวิ่งโจมตีเเบบรวดเร็ว หรือ การจะทำให้เกมส์มายคราฟมีความน่าสนใจในการเล่นมากขึ้นอีกด้วย

ความต้องการของระบบ

Minecraft Forge

Epic Fight Mod 1.16.5/1.12.2 Download Links:ลิ้งดาวน์โหลด

For Minecraft 1.12.2

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.5

Download from Server 1

Download from Server 2