Camera Mod 1.16.3 / 1.15.2 เพิ่มกล้องและกรอบสำหรับภาพ ม็อดนี้ถ่ายภาพจริงของเกมของคุณ mod นี้เข้ากันได้กับผู้เล่นหลายคนอย่างเต็มที่

คุณสมบัติ:

  • ภาพสามารถใส่ลงในกรอบภาพ
  • สามารถแสดงภาพได้โดยคลิกขวาที่ภาพ
  • สามารถคัดลอกรูปภาพได้โดยรวมเข้ากับกระดาษในโต๊ะคราฟต์
  • วันที่และชื่อช่างภาพจะถูกจัดเก็บไว้ในภาพ
  • กล้องจะใช้กระดาษหนึ่งแผ่นสำหรับทุกภาพที่ถ่าย
  • เข้ากันได้กับผู้เล่นหลายคน
  • รูปภาพจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ world

Camera Mod 1.16.3/1.15.2 Download Links:

For Minecraft 1.12.2

For Minecraft 1.13.2

For Minecraft 1.14.2

For Minecraft 1.14.3

For Minecraft 1.14.4

For Minecraft 1.15.1

For Minecraft 1.15.2

For Minecraft 1.16.1

For Minecraft 1.16.2

For Minecraft 1.16.3