Better Weather Mod 1.16.5/1.16.2 จะเป็นการเพิ่มความท้าทายใหม่ๆของมอด เพราะมอดนี้จะเพิ่มสภาพอากาศใหม่มา 2 สภาพอากาศ คือ ฝนกรดเเละพายุหิมะจะทำให้ความยากในการเอาชีวิตรอดในมายคราฟมากขึ้นเเละยังเป็นการท้าทายใหม่ๆ ที่พอผ่านมาได้ผู้เล่นก็จะมีความสามารถในการเอาชีวิตรอดเเละการเล่นเกมส์ที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมด้วย

ความต้องการของระบบ

Minecraft Forge

Better Weather Mod 1.16.5/1.16.2 Download Links:ลิ้งดาวน์โหลด

For Minecraft 1.16.2

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.3

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.4

Forge version: 

Download from Server 1

Download from Server 2

Fabric version:

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.16.5

Forge version: 

Download from Server 1

Download from Server 2