Bedspreads Mod 1.16.3 / 1.15.2 ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเพิ่มรูปแบบแบนเนอร์บนเตียงของพวกเขาได้เหมือนกับสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ด้วยโล่ ทำได้ง่ายๆโดยการประดิษฐ์เตียงด้วยแบนเนอร์ที่ต้องการ รูปแบบแบนเนอร์จะครอบคลุมทั้งเตียงดังนั้นสีของเตียงจึงไม่สำคัญเท่ากับสีของแบนเนอร์เมื่อรวมกัน
นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถแยกออกได้อีกด้วยการประดิษฐ์เตียงตกแต่งด้วยตัวเอง สิ่งนี้จะให้แบนเนอร์ดั้งเดิมที่ใช้และจะทำให้เตียงเดิมที่ใช้อยู่ในตารางการประดิษฐ์

Bedspreads Mod 1.16.3/1.15.2 Download Links:

For Minecraft 1.12.2

For Minecraft 1.14.4

For Minecraft 1.15.2

For Minecraft 1.16.1

For Minecraft 1.16.2

For Minecraft 1.16.3