หน้าไม้ (Crossbow)

หน้าไม้ (Crossbow)  เป็นเครื่องมือในมายคราฟที่เหมือนกับ คันธนูแต่ประสิทธิภาพสูงกว่าคันธนูใช้กระสุน ลูกธนู หรือ ดอกไม้ไฟ

การได้รับ

แท่งเหล็ก 1 แท่ง, กิ่งไม้ 3 แท่ง, ใย 2 ชิ้น, กับดัก Tripwire 1 ชิ้น

ดรอปจากพิลเลจเจอร์

มีโอกาส 8.5% ที่จะดรอปจากพิลเลจเจอร์ อัตราการดรอปจะเพิ่มตามมนต์ Looting

ตามธรรมชาติ

มีโอกาสพบเจอได้ในกล่องของ ค่ายของพิลเลจเจอร์

การใช้

เหมือนกับการใช้งานธนู แต่แค่มีการใส่ลูกธนูที่ช้ากว่าและมีความรุนแรงที่สูงกว่าอีกนิดหน่อย และสามารถยิงได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิม และการชารจ์หน้าไม้ จะทำให้เรามีความเร็วอยู่เหมือนตอนที่เรากด Shift ไว้จนกว่าเราจะยิงนั่นเอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here