นกแก้ว (Parrot)

นกแก้ว (Parrot) เป็นม็อบบินได้ในมายคราฟที่สามารถทำให้เชื่องได้ ที่สามารถพบได้ในไบโอม Jungle

การเกิด

นกแก้วโดยปกติแล้วจะเกิดในไบโอม Jungle

การปรากฏ

นกแก้วมาในรูปแบบ 5 สี: แดง, เขียว, น้ำเงิน, ฟ้า และเทา

การดรอป

เมื่อมันถูกฆ่า มันจะดรอปขนนก 1 ถึง 2 ขน

การทำให้เชื่อง

เราสามารถให้เมล็ดข้าว (Seed) แก่นกแก้วเพื่อทำให้มันเชื่อง เมื่อมันเชื่องแล้ว เราจะสามารถนำมันมาไว้บนไหล่ได้ โดยการคลิกขวาซึ่งเหมือนกับหมาและแมวที่เชื่องแล้ว นกแก้วที่เชื่องแล้วจะบินตามผู้เล่น เว้นแต้มันจะนั่งอยู่ และมันอาจจะเทเลพอร์ตไปหาผู้เล่นที่เป็นเจ้าของถ้ามันอยู่ในระยะทางที่เหมาะสมเหมือนกับสัตว์ที่เชื่องแล้ว ข้อความเวลาตาย จะถูกส่งไปหาเจ้าของเมื่อมันตาย

ไม่เหมือนกับม็อบที่สามารถทำให้เชื่องได้ตัวอื่น ๆ คือนกแก้วไม่สามารถผสมพันธุ์ได้

การเลียนแบบเสียง

นกแก้วสามารถเลียนแบบเสียงของม็อบที่ไม่เป็นมิตรที่อยู่ใกล้ ๆ มันได้ (ตัวอย่างเช่น เสียงฟ่อของครีปเปอร์); โดยพวกมันจะเลียนแบบเสียงที่อยู่ในระยะ 20 บล็อก เสียงที่นกแก้วเลียนนั้นจะค่อนข้างเหมือนแต่เสียงนั้นจะแหลมกว่าปกติ และพวกมันมีแนวโน้มที่จะดูทิศทางของม็อบที่พวกมันเลียนเสียงด้วย

การเต้น

นกแก้วที่อยู่ใกล้ Jukebox จะเต้น ถ้ามีแผ่นเพลงเปิดอยู่ 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here