ดิเอนด์ : The End 

ดิเอนด์ : The End 

ดิเอนด์ (The End) เป็นมิติหนึ่งในมายคราฟที่มีลักษณะมืด คล้ายกับอวกาศ ประกอบด้วยเกาะหลายๆเกาะ ที่ลอยอยู่เหนือความว่างเปล่า 

การเข้าไปในมิตินั้น

ดิเอนด์ : The End 

ในการเดินทางเข้าดิเอนด์ ผู้เล่นต้องผ่านกระบวนการสำรวจหาสตรองโฮลด์ โดยการใช้ดวงตาแห่งเอนเดอร์ แล้วจึงหาห้องประตูมิติ แล้วทำการเปิดใช้ประตูมิติเอนด์ในห้องประตูมิติ โดยภายในห้องจะมีของประตูมิติเอนด์ขนาด. 5×5 ที่ไม่มีบล็อกมุม ทำให้มีทั้งหมด 12 บล็อก โดยประตูมิติจะถูกแขวนอยู่เหนือบ่อลาวา โดยมีบรรไดพาขึ้นไป และมีบล็อกกำเนิดแมลงสามง่ามตั้งอยู่ขั้นบนสุดของบรรได

ผู้เล่นสามารถเปิดใช้งานประตูมิติโดยการใส่ดวงตาแห่งเอนเดอร์ 12 อันลงในของประตูมิติเอนด์ทั้ง 12 อัน หลังจากใส่ดวงตาแห่งเอนเดอร์ครบแล้ว ประตูมิติจะถูกเปิดออกพร้อมกับส่งเสียงที่ดัง หลังจากถูกเปิดใช้แล้วประตูมิติจะทำลายบล็อกที่อยู่ตรงกลางขนาด 3×3 รวมถึงหินด่าน หรือของประตูมิติเอนด์ด้วย และเอนทิตี้ที่อยูในอาณาเขตนั้นจะถูกส่งไปยังมิติเอนด์ทันที การกระโดดลงประตูมิติ ผู้เล่นจะถึงดิเอนด์โดยทันที พร้อมกับเอนทิตี้ที่อาจโดนส่งมาก่อนหน้า

สิ่งแวดล้อม

ท้องฟ้าที่ไม่มีดวงดาว และความว่างเปล่าของดิเอนด์ ทั้งคู่จะมองดูว่างเปล่า คงที่ และไม่มีวงจรกลางวัน – กลางคืนเหมือนกับเนเธอร์, ซึ่งถูกแทนที่ด้วยแสงสลัวที่คงที่

ไอเท็ม และบล็อกโดยส่วนใหญ่จะทำงานในดิเอนด์เหมือนกับที่ทำในโลกปกติ, โดยมีข้อยกเว้นน่าสังเกตดังนี้

  • การกดใช้เตียง และหลักจุดเกิด จะทำให้เกิดการระเบิดที่รุรแรงกว่า TNT 25% และเกิดไฟ ลักษณะการระเบิดของเตียงเช่นนี้ยังสามารถพบไก้ในเนเธอร์อีกด้วย. (แต่ชาวบ้านที่ถูกพามามิติเหล่านนี้จะยังสามารถนอนได้อย่างปลอดภัย)
  • เข็มทิศจะไม่สามารถระบุทิศทางของจุดเกิดได้ เนื่องจากไม่สามารถตั้งจุดเกิดในดิเอนด์ได้
  • นาฬิกาไม่สามารถระบุต่ำแหน่งของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ได้ เนื่องจากคุณสมบัติของดิเอนด์ที่จะไม่มีวงจรกลางวัน – กลางคืน ดังนั้นหากใช้นาฬิกาในดิเอนด์ จะทำให้มันแสงดผลอย่างยุ่งเหยิง
  • ประตูมิติเนเธอร์จะไม่สามารถเปิดใช้งานโดยผู้เล่นในดิเอนด์ (ถึงแม้ว่าจะสามารถทำงานได้ผ่านการใช้คำสั่ง หรือโปรแกรมแก้ไขภายนอก)
  • ไฟจะลุกติดตลอดเวลาหากจุดไฟบนหินด่าน, แต่ไฟจะไม่แพร่กระจากออกไปโดยธรรมชาติ เหมือนกับหินเนเธอร์ดิเอนด์ : The End 

ม็อบ

สามารถพบม็อบตามธรรมชาติในดิเอนด์ได้ดังนี้:

  • เอนเดอร์แมน จะเกิดตามธรรมชาติทั่งทั้งมิติ
  • มังกรเอนเดอร์ที่จะเกิดตามธรรมชาติเพียงครั้งเดียวบนเกาะศูนย์กลาง แต่สามารถรีสปาวน์มังกรได้โดยการวาง คริสตัลเอนด์ 4 อันไว้แต่ละด้านของประตูมิติทางออก
  • ชัลเกอร์ที่จะพบได้ตามเมืองเอนด์บนเกาะชั้นนอก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here