XEHD Resource Pack 1.18.1, 1.17.1 จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่สวยงามและเสมือนจริงทั้งใบไม้และหญ้านั้นจะให้ความรู้สึกเหมือนกับของจริงมากๆและกราฟิกเองนั้นก็ดีขึ้นมากด้วยเช่นกันXEHD Resource Pack

สิ่งที่เปลี่ยนไป:

  • กราฟิกของเกมส์มีความ สมจริง

XEHD Resource Pack

ความต้องการของระบบ

Optifine HD

XEHD Resource Pack 1.18.1, 1.17.1 Download Links:

for Minecraft 1.17.1, 1.16.5

Download from Server 1

Download from Server 2

for Minecraft 1.18.1

Download from Server 1

Download from Server 2

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here