Future Space Resource Pack (1.18.2) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟนั้นมีกราฟิกรีซอสแพคที่มีรายละเอียดที่สูงกับแฟนตาซีแบบวิทย์ศาสตร์ เหมาะสำหรับการใช้ในการผจญภัยในอวกาศหรืออนาคต

สิ่งที่เปลี่ยนไป:

  • กราฟิกของเกมส์มีรายละเอียดที่สูงกับแฟนตาซีแบบวิทย์ศาสตร์

ความต้องการของระบบ

Optifine HD

Future Space Resource Pack (1.18.2, 1.17.1) Download Links:

For Minecraft 1.18.2, 1.17.1

Download from Server 1

Download from Server 2

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here