Emojiful Mod 1.17.1/1.16.5 คือมอดที่จะทำให้เราสามารถใช้ Emoji ได้ในมายคราฟ ทำให้ถึงเเม้จะว่าจะเชื่อมต่อเเชทกับ Discord ก็สามารถที่จะทำให้เห็น Emoji ในเเชทที่โผล่ในมายคราฟได้เหมือนกัน ซึ่งเหมาะกับเซิพเวอร์มอดมากๆเลยด้วย

ความต้องการของระบบ

Minecraft Forge

Emojiful Mod 1.17.1/1.16.5 Download Links:

For Minecraft 1.16.5

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.17.1

Download from Server 1

Download from Server 2

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here