Curious Elytra Mod 1.16.3 / 1.15.2 ใช้Caelus APIและ Curios API เพื่อเพิ่มสล็อตใหม่สล็อตย้อนกลับไปยังสินค้าคงคลังของผู้เล่นและอนุญาตให้วาง elytra ลงในช่องนี้โดยตรงหรือโดยคลิกขวา ด้วย elytra ที่ถืออยู่ในมือ ในขณะที่ elytra อยู่ในช่องนี้มันจะให้ความสามารถในการบินเหมือนกับที่อยู่ในช่องหีบของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์จาก elytra โดยไม่ต้องเสียสละช่องเกราะ

Curious Elytra Mod 1.16.3/1.15.2 Download Links:

For Minecraft 1.14.4

For Minecraft 1.15.2

For Minecraft 1.16.3