Comforts Mod (1.19.4, 1.18.2) คือมอดมายคราฟในมายคราฟที่จะทำการเพิ่ม ถุงนอน และ เปลสำหรับนอนได้ ทำให้เวลานอนเราไม่จำเป็นต้องคราฟเตียงอีกต่อไปแล้ว อีกทั้งยังสามารถใช้ตอนเดินทางเพื่อข้ามเวลากลางคืนได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย 

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา:

  • ถุงนอน
  • เปลนอน

การคราฟ

ความต้องการของระบบ

Minecraft Forge

Fabric API

Fabric Modloader

Architectury API

Cloth Config API

Comforts Mod (1.19.4, 1.18.2) Download Links

For Minecraft 1.18.2

Forge version: Download from Server 1

Fabric version: Download from Server 1

For Minecraft 1.19.2

Forge version: Download from Server 1

Fabric version: Download from Server 1

For Minecraft 1.19.3

Forge version: Download from Server 1 – Download from Server 2

Fabric version: Download from Server 1 – Download from Server 2

Quilt version: Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.19.4

Forge version: Download from Server 1 – Download from Server 2

Fabric version: Download from Server 1 – Download from Server 2

Quilt version: Download from Server 1 – Download from Server 2

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here