Building Wands Mod (1.19.4, 1.18.2) คือ มอดมายคราฟในมายคราฟที่จะเพิ่ม Building Wands หรือก็คือ คฑาสำหรับช่วยในการสร้างเข้ามาในเกม โดยมีสามารถ copy paste หรือว่าจะหันมุมต่างๆของบล็อกได้เหมือนกัน หรือย้ายไปมาได้ด้วยการใช้คฑาอันนี้ 

Building Wands Mod

สิ่งที่เพิ่มเข้ามากับมอด Building Wands Mod :

  • คฑาช่วยสร้าง

วิธีการคราฟของ

ความต้องการของระบบ

Fabric Modloader

Fabric API or Minecraft Forge

Building Wands Mod (1.19.4, 1.18.2) Download Links

For Minecraft 1.18.2

Fabric version: Download from Server 1 – Download from Server 2

Forge version: Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.19

Fabric version: Download from Server 1 – Download from Server 2

Forge version: Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.19.1

Fabric version: Download from Server 1 – Download from Server 2

Forge version: Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.19.2

Fabric version: Download from Server 1 – Download from Server 2

Forge version: Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.19.3

Fabric version:  Download from Server 1 – Download from Server 2

Forge version:  Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.19.4

Fabric version: Download from Server 1 – Download from Server 2

Forge version: Download from Server 1 – Download from Server 2

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here