Bone Equipment Mod (1.18.1, 1.17.1) คือมอดมายคราฟในมายคราฟที่จะเพิ่มอุปกรณ์ อาวุธ และชุดเกราะทั้งสำหรับผู้เล่นและม้าของผู้เล่น โดยมอดมายคราฟจะให้ผู้เล่นสามารถนำกระดูกที่ล่าได้จากมอนสเตอร์สเกลตัล มาทำการทำเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้นั่นเอง

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา:

  • อุปกรณ์ที่ทำจากกระดูก

ตารางคราฟของ

ความต้องการของระบบ

Fabric Modloader

Fabric API

Bone Equipment Mod (1.18.1, 1.17.1) Download Links:

For Minecraft 1.17.1

Fabric version: 

Download from Server 1

Download from Server 2

For Minecraft 1.18.1

Fabric version: 

Download from Server 1

Download from Server 2

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here