Age of Weapons Mod (1.19.4, 1.18.2) คือมอดมายคราฟในมายคราฟที่จะทำการเพิ่ม อาวุธ จาก ยุคต่างๆ ตั้งแต่ยุคหินที่ใช้ขวานหิน ไปเรื่อยๆ จนผ่านไปถึงยุคปัจจุบันที่มีการใช้อาวุธที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นอย่างาการใช้ปืน หรืออาจจะมียุคที่เป็น แฟนตาซี ในเรื่องราวต่างๆอีกด้วย และมีวิธีการคราฟไอเทมที่เยอะและหลากหลาย เหมาะแก่การนำไปเล่นมากๆเลย

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา:

  • อาวุธจากยุคต่างๆ

ความต้องการของระบบ

Minecraft Forge

Age of Weapons Mod (1.19.4, 1.18.2) Download Links

For Minecraft 1.18.2

Forge version: Download from Server 2

For Minecraft 1.19

Forge version: Download from Server 2

For Minecraft 1.19.1

Forge version: Download from Server 2

For Minecraft 1.19.2

Forge version: Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.19.3

Forge version: Download from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.19.4

Forge version: Download from Server 1 – Download from Server 2

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here